APRANN KREYE PREMYE WEBSITE OU + GENYEN 247 DOLA NAN 5 JOU

KOMAN OU LANSE YON BOUTIK DROPSHIPPING Ki kapab vann 3K/Mwa​

eComTurbo pwogram eksklizif nan 5 jou sèlman w'ap gen konesans esansyèl pou lanse yon boutik dropshipping kapab antre jiska 3000 dola chak mwa. Chak jou kreye ak swen pou ba ou tout sa ki esansyèl pou lanse tankou yon PRO nan e-commerce.

Aksè gratis​

5 Jou

5 JOU PLEN KOU ZE

JOU 1 - OPÒTINITE BIZNIS ANLIY

Konprann fondamantal e-commerce la e jwenn vrè mwayen pou'w fè lajan anliy.

JOU II - JWENN YON PWODWI POTANSYÈL

Aprann idantifye pwodwi ki vann pou'w bati yon biznis solid anliy. evite konkirans fewòs.

JOU III - MARKETING DIGITAL

esplòre teknik marketing ki pi efikas yo pou konvèti vizitè an klyan.

JOU IV - KREYE BOUTIK ANLIY OU

Mètrize zouti ak etap nesesè pou'w kreye yon boutik pwofesyonèl sou entènèt ki diy.

JOU V - JERE BOUTIK ANLIY OU

Aprann kijan pou jere boutik ou sou entènèt efikasman pou asire kwasans li epi pwofitabilite li sou long tèm.

BONIS

GENYEN 247 DOLA NAN 5 JOU

Aprann kòman ou kapab genyen 247 dola san envesti yon 1 dola.

Fòmatè

GUESLY DORCINE

Misyon pa’m se ede plizyè milye Ayisiyen ke sila yo ki ap viv an Ayiti ou nan nènpòt lòt peyi nan mond chanje mantalite yo e ede yo jwenn yon libète finansyè gras a biznis anliy.​

4+ ane eksperyans​

Antreprenè​

Etidyan syans maketing​

KISA MOUN MWEN EDE DEJA YO DI?​

Tedley Fenelus

Pou mwen s'on fòmasyon konplè ki kouvri tout pati important yo. E ki adapte ak nènpòt nivo moun nan ye kite'm di li solid anpil e gratis

Jade Bessir

Mwen te kontan Patisipe nan fòmasyon lan. Sa coach la pataje gratis mwen pa jwenn yo nan yon kou mwen peye 400 dola.

Jay Best

Mwen wè nan ou yon moun ki metrize levye marketing nan byen. e se sa anpil moun pa genyen ki fè yo pa ka fè lajan nan biznis anliy.

Mantal Elit

Mantal Elit, se yon kominote antreprenè ki motive k’ap chèche chanje mantalite yo epi atenn potansyèl yo.